March 30 2017 02:42:56
Maori / English Name Translations (88779)
Newspaper Clippings - Taranaki (27733)
Biographical Directory. Maori clergy ordained before 1926 (21231)
Dictionary of New Zealand Biography (19181)
Upper Waikato, Raglan, Aotea and Kawhia Iwi and Hapu 1878 Census (18438)
Whanau Names in the familysearch site (14483)
New Zealand (Maori) Pioneer Battalion Roll of Honour (13262)
Marae of Ngati Kahu (10170)
Mangonui and Bay of Islands Iwi and Hapu 1878 Census (9532)
Te Whanau de Flavelle Family Tree Surnames - K - Z (9521)
NZ Samuel Prime Whanau
The Snowdens - Ahipara
The Tarawhiti family
Nathan Whanau
Samuel Marsden Thompsons family
Upper Waikato, Raglan, Aotea and Kawhia Iwi and Hapu 1878 Census

This list has been copied from the Census of the Maori Population 1878.  It lists Iwi, their hapu and the residence, or place.  77 records

As most of the Iwi and Hapu listed are written as one word, I have taken the liberty of putting spaces between the “Ngati” and the next part.

FORMAT

---- Area ---
IWI
Hapu / Residence

---Upper Waikato---
NGATI RAUKAWA
Ngati Maihi /
Ngati Huia / Patetero
Ngati Tukorohe / Tirau
Ngati Ahuru / Te Waotu
Ngati Huri / Arowhena
Ngati Kapu / Aotearoa
Ngati Hireteao / Tututawa
Ngati Hinemata / Wharepapa
Ngati Uruhina / Hingaia
Ngati Tekohera / Puniu *
Ngati Wairangi /  *
* The largest part of the last two hapu are now in the Taupo district

NGATI MANIAPOTO
Ngati Urunumia / Upper Mokau, Te Popoto, Te Tihi o Tawa
Ngati Roa / Te Kuiti, Te Uira, Paewhenua, Mohoaonui
Ngati Paretekawa / Otorohanga, Puniu
Ngati Kinohaku / Hikurangi
Ngati Ngawaero / Kopua

WAIKATO
Ngati Mahuta / Hikurangi
Ngati Mahanga / Kopua
Ngati Haua / Te Tuahu
Ngati Koroki / Waitoruo, Maungarangi , Orahiri, Otewa
Ngati Apakura / Ohinekura
Ngati Hinetu / Pukemapou
Ngati Tamauru / Hangatiki Pahiko
Ngati Pou / Te Heuheu
Ngati Naho / Whataroa, Te Kumi
Ngati Hourua / Maungawhitikau

WHANGANUI
Ngati Tu /Hikurangi (Immigrants from Upper Whanganui)

---Raglan, Aotea and Kawhia Districts---
WAIKATO
Ngati Mahanga / Ohiapopoko, Takapaunui Waitetuna, Raglan, Tukuharamea, Waipa
Ngati Hourua /  as above
Ngati Ngarape / as above
Ngati Mahanga / Te Kauri, Kawhia South
Tainui / Te Kopua, Whaingaroa Harbour
Ngati Koota / as above
Tainui / Matakowhia, Aotea South
Ngati Tahinga / Te Akau
Ngati Te Wehi / Whaingaroa Harbour East
Ngati Reko / Whaingaroa Harbour East
Ngati Paipai / Raorao Kauere, Aotea Harbour Norht
Ngati Paiaki / Patumarama and Southern Shores, Aotea
Ngati Haua / Makaka and Motakotako, Aotea North
Ngati Tehuaki / Whaingaroa Harbour East
Te Patupo / Te Kakawa, Aotea South
Ngati Naho, Aotea South
Ngati Hikairo / Kaipapaka, Kawhia North, Whatiwhatihoe, Mangawika, Waipa
Ngati Puhiawa / Oparau . Kawhia North
Ngati Mahuta / Te Taharoa Taungatara, Penapena, Kawhia South
Te Kawerau / Te Taharoa Taungatara, Penapena, Kawhia South
Ngati Tamaoha / Te Taharoa Taungatara, Penapena, Kawhia South
Ngati Karere / Te Taharoa Taungatara, Penapena, Kawhia South
Ngati kaiawhi / Te Taharoa Taungatara, Penapena, Kawhia South
Ngati Huierangi / Waikutakuta, Waorara, Kawhia South
Ngati Amaru / Waikutakuta, Waorara, Kawhia South
Ngati Koro / Waikutakuta, Waorara, Kawhia South
Ngati Tamainu / Rakaunui, Te Awaroa, Kawhia South
Ngati Hua / Rakaunui, Te Awaroa, Kawhia South
Ngati Tekauawa / Rakaunui, Te Awaroa, Kawhia South

NGATI MANIAPOTO
Ngati Parekaihuia / Waiharakeke, Kawhia South
Ngati Parekaihuki / Waiharakeke, Kawhia South
Ngati Urunumia / Waiharakeke, Kawhia South
Ngati Ngutu / Waiharakeke, Kawhia South
Ngati Kinokahu / Waiharakeke, Kawhia South
Ngati Paretekawa / Waiharakeke, Kawhia South
Ngati Waiharoto / Waiharakeke, Kawhia South
Ngati Paia / Harihari, Kawhia South
Ngati Tekauawa / Marokopa, Kawhia South
Ngati Puhi / Marokopa, Kawhia South
Ngati Tumarouru / Mokau
Ngati Waiora / Mokau

Copyright © 2011